Svenskt Näringslivs valberedning

handla kläder online herr För beredning av val vid Svenskt Näringslivs stämma ska enligt stadgarna en valberedning utses (av stämman). Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en sammansättning som motsvarar föreningens struktur.

bergvik skog österfärnebo Stämman utsåg 2018-05-24 följande ledamöter (med personlig ersättare) i valberedningen:

  • Stefan Jonsson        (Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist)
  • Lennart Wiklund       (Erik Svensson)
  • Staffan Lindquist      (Christer Johansson)
  • Gunnar Schön         (Andreas Gyllestrand)
  • Pether Fredholm      (Maria Zimdahl)

räddningstjänsten dala mitt twitter Kontakta tinnitus behandling linköping

fångad av en stormvind lyrics youtube 2019 års ordinarie stämma äger rum torsdagen den 23 maj.