like crazy trailer subtitulado español Så räknar du ut hur Reepalus vinsttak slår

lagom engelska översättning TV synen på människan islam Publicerad
video spelare

sveriges populäraste tv program 2015 Många välfärdsföretagare är osäkra på vad Ilmar Reepalus vinstförslag innebär. För att skapa klarhet har Svenskt Näringsliv tagit fram en räknesnurra.