Skatt på företagande - Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

korsett träning farligt RAPPORT fyller på mosel Publicerad

försvunnen my 14 år Sverige klättrar - men fortsatt hög skatt för svenska småföretag

skyddat boende för kvinnor uppsala Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning som beskriver det skattemässiga utfallet för en företagare i Sverige respektive 20 andra länder, givet förutsättningar i några olika typfall. Alla skatteberäkningar i undersökningen har utförts av skattekonsultföretaget Deloittes filialkontor i respektive land.

doktorn på torp öppettider Undersökningen visar att den svenska beskattningen mildrats under en följd av år. Sedan 2004 har nu ungefär en femtedel av skattebördan för företagare avlägsnats. Den svenska beskattningen relativt andra länder har också blivit mindre ofördelaktig. Sverige beskattar dock alltjämt företagare relativt sett hårdare än de flesta andra länder.

Sverige står sig alltså bättre i konkurrensen i dag än vad som var fallet för några år sedan. Den svenska beskattningen av företagare är dock ändå inte särskilt konkurrenskraftig. Fortfarande krävs därför skattelättnader för att mer substantiellt förbättra skattesituationen för Sveriges företagare.

Författare