Det ekonomiska läget - Februari 2014

skönt med blöja RAPPORT mysiga cafeer utanför göteborg Publicerad
Konjunkturrapport omslag 2014-02-05
harald persson skidåkare

när startade roomservice I takt med att konjunkturåterhämtningen i den globala ekonomin gradvis stärks, ökar efterfrågan på svensk export successivt under 2014. Ett stigande resursutnyttjande och ökad optimism bland företagen leder även till att investeringstillväxten ökar under 2014.

nordea bankkontor göteborg Den svaga ekonomiska tillväxten i Europa innebär dock att exporten utvecklas svagare än vad den normalt gör under en konjunkturuppgång. Svenska exportföretag fortsätter dessutom att tappa marknadsandelar på den globala marknaden.

Författare