Det ekonomiska läget - April 2015

medicinsk förtur bostad stockholm RAPPORT sammys äventyr 2 swefilmer Publicerad
Det ekonomiska läget
como registrarse en facebook en español gratis

gunilla bergström böcker romerska ringar barn trä Återhämtningen är här - men arbetslösheten blir fortsatt hög

hälsans hus lund föredrag Ekonomin i omvärlden går bättre, särskilt gäller det västvärlden och främst USA och Storbritannien. Många länder gynnas av det låga oljepriset. Som en följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige dock svårt att dra nytta av detta. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten väntas bli 3,1 procent både 2015 och 2016.

Författare